Chiêm Bao
Thế Chính

 
Sau một giấc chiêm bao
Lại thấy mình chẳng mất
Em vẫn là em thật
Anh vẫn anh ngày xưa
Ðôi môi em có lửa
Ðốt cháy tôi thưở nào
Ðến bây giờ vẫn thế
Chỉ khác là chiêm bao
Tình ở trong chiêm bao
Là mối tình trẻ mãi
Cho đến lúc bạc đầu
Vẫn xanh ngày gặp lại!
 
 
Nguồn: teltic

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z