Chờ anh dưới cột đồng hồ
Lý Phương Liên

 
Anh không nhỡ hẹn bao giờ !
Kim ngắn chỉ số 7
Kim dài chỉ số 12
Anh sắp đến !

Anh không nhỡ hẹn bao giờ !
Kim ngắn nghiêng về bên số 8
Kim dài chỉ số 3
Sao anh chưa đến ?

Anh không nhỡ hẹn bao giờ ?
Lất phất vài hột mưa ...
Kim dài chỉ về số 6
Sao anh trễ hẹn nửa giờ ?

Anh đến
Kim ngắn chỉ vào số 8
Kim dài chỉ số 10
Anh nhìn em bối rối

Anh không nhỡ hẹn bao giờ
Chẳng giận anh đâu
Chỉ muốn vặn lại kim đồng hồ
Kim ngắn chỉ vào số 7
Kim dài chỉ số 12 ....
 
 
Nguồn: teltic

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z