Cỏ
Bùi Hoàng Tám

 
Tôi chỉ là ngọn cỏ
Gần đất nên xa trời
Ðan vào nhau để sống
Kết vào nhau để tươi
Tự tôi nhận ánh sáng
Tự tôi che cho mình
Tự tôi hút mật đất
Mà xanh cho trời xanh.
Tôi chỉ là ngọn cỏ
Ðêm đêm nằm uống sương
Giọt sương, giọt nước mắt
Em thương anh thì thương...
Tôi chỉ là ngọn cỏ
Như lẽ đời giản đơn
Nhưng em ơi vắng cỏ
Lấy gì xanh núi non.
 
 
Nguồn: teltic

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z