Mưa muộn
Đặng Tam Lang

 
Mưa muộn quá, làm sao xuống phố?
Tìm em, tôi tìm đâu?
Quán hàng quen đã đóng
Mây xám lướt trên đầu

Mưa muộn quá, làm sao chẳng nhớ?
Vết son in dấu vành ly
Mắt lơ đãng và khung cửa
Tháng Chạp sẽ mờ đi

Mưa muộn quá, làm sao để đến?
Gần cho quyến một vòng tay
Gió ngoài kia lạnh buốt
Đã cạn lá vàng bay

Mưa muộn quá, mình em đâu đó?
Áo đủ ấm mùa không?
Phone buồn im lặng tiếng
Nằm bên gối dửng dưng

Mưa muộn quá, làm sao chẳng xót?
Thời gian vun vút nhanh
Cuối tuần trong giây lát
Xóa hết quãng trời xanh

Đôi khi mong nhau làm ra mưa
Đôi khi muốn nhau làm ra gió
Đôi khi hừng hực lửa
Tôi tiếc buổi đầu thu

 
 
Nguồn: Diễn đàn M&TÔI

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z