hồ . nghe cát chảy
thangtram

 
ta . buông tháng-cuối . rơi tờ lịch
tháng-đầu . em . khai cuộc muộn phiền
hớp rượu thời gian men chửa dậy
lòng . miệng ly đầy . nghiêng . rất nghiêng

ta . cuối-năm . ngồi như tượng đất
bán già . mua vội giấc mơ con
đầu-năm . em . thổi lên bờ mộng
thành sóng . liên miên . khóc một lần

hồn kiết già khoanh . tê điếng khắp
im ắng cơn điên chực vỡ . cười
hoa . em niêm lại trên nhành . đợi
trận gió đông về để . tả tơi

ta . trong lành lặn nghe . cơn nứt
đất . động rì rầm dưới đáy sâu
làm như hố thẳm vừa san lấp
ai . có về ngang . chẳng thấy đâu

mùa đi . một bánh xe lăn . vút
mê lộ nằm nghe cứ dửng dưng
lòng . em lát đá im ngàn phiến
vài chỗ xanh rêu chắc cũng từng ...
 
 
Nguồn: Diễn đàn M&TÔI

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z