chiêm bao
Trần Thái Vân

 

Giữa ngày vùn vụt văn minh
Việc quen tay cứ vô tình thế thôi
Ðêm nằm nhiệm giấc thôi nôi
Chiêm bao bóng mẹ xa xôi hiện về
 
 
Nguồn: ttv

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z