ca dao mẹ
Trần Thái Vân

 

Trắng hơn tuyết phủ trên đồng
Rộng hơn biển cả chỉ lòng mẹ thôi
Ru con mẹ hát hò ơi
Lời ca dao ấy một đời còn mang
 
 
Nguồn: ttv

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z