cảm ơn mẹ và em
Trần Thái Vân

 
Tiếng chén dĩa chạm vào nhau lẻng kẻng
Dấu hiệu từ giã ngày
Mùi mở hành nồng bay
Sưởi ấm ngôi nhà nho nhỏ
Ôi, những âm thanh quen thuộc đó
Anh đã nghe từ lúc lọt lòng
Bàn tay mẹ một đời long đong
Vỗ về anh đêm dài mắt ngóng
Những ngày anh sốt nóng
Mẹ nấu chén cháo hành ăn tháo mồ hôi
Bàn tay mẹ không lời
Nhưng đã dạy cho anh biết thế nào là êm ái
Trong đời nào có chuyện gì vĩ đại
Bằng chuyện tần tảo nuôi con?

Bàn tay em thon thon
Cũng hiền như bàn tay của mẹ
Những cái vuốt ve nhè nhẹ
Ðưa anh về lại cuộc trần gian
Em cực khổ không màng
Mỗi ngày vẫn cho anh nghe tiếng
chén dĩa chạm
Sự chan hoà tình cảm
Em đong bằng bát canh ngọt, cơm ngon
Hạnh phúc là tiếng cười dòn
Và có khi là tiếng trẻ khóc

Anh dầu thiếu lời ngà ngọc
Ðêm nay, lại một đêm
Xin được cảm ơn mẹ và cảm ơn em
Cảm ơn luôn những tình nhân khi anh còn bé
Mỗi người một vẻ
Nhưng tất cả đều hiền như nhau
Không có mẹ và em anh nào biết học
thương đau
Học hạnh phúc, học làm người tử tế
Bởi vì con người là tương-lai-có-thể
Là hạt đậu nẩy mầm tùy thuộc đất khai sinh

Ðời anh tuy không qua những cuộc
trường chinh
Nhưng cũng đôi lần lạc lên gai góc
Tiếng mẹ khóc
Tiếng em cười
Là ngọn đèn hướng thiện muôn nơi
Xin cảm ơn những người đi trong đời tôi
Bằng nhiệt tình đáng mến
Bằng chân thành đáng kính
Thưa mẹ (và cũng thưa em):
Nếu được con sẽ làm con tem
Ðể chuyên chở, loan truyền những thiêng
liêng đơn giản nhất
 
 
Nguồn: ttv

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z