cảm tác
Trần Thái Vân

 
Chừng như bên ấy sắp vào thu
Bên đây sáng sớm cũng sương mù
Lá vàng rơi nhẹ ngoài song cửa
Nghe buồn len lén tự tâm tư

Chức Nữ, Ngưu Lang giờ nơi đâu
Mưa ngâu rơi xuống đọng giọt sầu
Bâng khuâng kết tụ thành thi tứ
Mơ hạc bay về hoàng hạc lâu

Hay mơ Từ Thức nhập động tiên
Năm dài, tháng rộng chẳng ưu phiền
Thu đến nào hay cây úa lá
Ðông về chẳng biết tuyết trinh nguyên

Hạc mãi vui đùa, người mãi xa
Nửa năm tiên cảnh, một đời qua
Hồng nhan tri kỷ ngàn năm cũ
Còn đến tìm nhau để gọi là ?
 
 
Nguồn: ttv

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z