Còn lại gì sau ta?
Trinh Đường

 
Cái bóng? - Không còn in trên tường
Dấu chân? - Cát bụi xóa trên đường
Nắm xương? - Xác tôi đà hỏa tán
Câu thơ? - Gió thổi lạc mười phương
họa còn em trong trí nhớ còn vương ...
 
 
Nguồn: KTNN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z