Con đường tháng Chạp
Trần Thanh Quang

 
Ai phất phới mong manh tà áo lụa,
Gió cuối mùa tháng chạp lạnh tê môi.
Từng ngọn lá run run - từng ngọn lá,
Trước cổng trường ta đứng một mình thôi.

Ai guốc mới khua vang trời tháng chạp,
Dép ta lê mòn cà mấy con đường.
Tóc thề bím thả lên bờ vai nhỏ,
Dáng ngọc nào, thương quá là thương!

Ai lúng tiếng mắt cười cùng bè bạn,
Tay giung giăng rất đỗi vô tình.
Phố thì hẹp mà sao đường thì rộng
Để cho ta cứ mãi làm thinh.
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z