Chiều áo trắng
Nguyễn Tấn Cứ

 
Đưa tay vuốt tóc xin chào
Các em áo trắng lao xao trong chiều

Dựng xe đứng ngóng chân xiêu
Các em áo trắng mỹ miều chiều nay

Đời xô sóng sánh môi cay
Môi khô mày ướt ô ngày vừa xa

Các em mắt ướt môi hoa
Đứng bên đời sống tỉnh bơ ăn quà

Một ngày áo trắng đi qua
Bao nhiêu hàng quán xót xa mỉm cười

Xin đời một chút xinh tươi
Xin đôi chân mỏi ráng chờ... theo em.
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z