Chiều
Đa Mi

 
Chiều, em qua phố nhỏ
Tóc đùa trong gió đưa
Ta ngẩn ngơ mấy độ
Yêu em tự bao giờ?

Chiều, em qua phố nhỏ
Sao tình cờ bay mưa
Ta để hồn mở cửa
Khúc buồn ca cuối mùa

Chiều, khúc Serenáde
Giọt buồn nào đong đưa
Em giờ là thiếu nữ
Ta tương tư bao giờ?

Đa Mi
(Văn 2 - ĐHTH)
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z