Cảm xúc
Trần Hữu Nghiễm

 
Biết bao điều bí mật
Ở trong em hiền hòa
Biết bao điều u uất
Trong tình yêu của ta

Em gần như trang sách
Nằm vô tư trên bàn
Em vô cùng ý nghĩa
Sau dòng chữ đôi hàng

Em như là ngọn lửa
Thắp trong đêm lạnh về
Ai gọi hồn mở cửa
Nghe mưa rơi ngoài kia...
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z