Chiều nay đi...
Phạm Nguyên Tường

 
chiều nay đi dưới đường của phượng
nghe thơ sà nhẹ xuống vai gầy
chân chim chích để lòng ta bươm bướm
quay lại tìm vườn ấy thưở thơ ngây

phượng đã già mà ta chưa già được
(tuổi hai mươi còm lắm chuyện trên đời)
tay vốc nắng uống chiều xanh đỡ khát
tiếng ve gào như níu... bạn bè ơi

bạn bè đi trăm nẻo rồi vạn nẻo
những cánh chim chưa biết mỏi bao giờ
ta hú gọi... nhưng biết làm sao được
đành như cổng trường im bơ vơ...

em lạc giữa bạn bè trong trò chơi đuổi bắt
để bây giờ ta đáy bể mò kim
nghe dội lại chính lời ta thuở trước
"Trẫm biết đâu hoàng hậu để đi tìm"

chiều nay đi dưới đường phượng lửa
phượng còn rơi những xác nhỏ quanh người
con chim chích buồn hung không hót nữa
bởi vì cổ tích đã lên ngôi...
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z