Chuốc chén rượu mời
Sương Mai

 
Ðưa tay
rót chén rượu đầy
Mời người tri kỷ cùng say một lần
Sâu trong
màu mắt phân vân
Vui tràn chén rượu buồn dâng cuối mày
Thấm môi
một chút men cay
Nghe lòng chuếnh choáng loay hoay đắm chìm

Có dòng
máu vội về tim
Cho đôi má đỏ say mềm nỗi vui
Ðưa tay
chuốc chén rượu mời
Lòng tươi vừa hé nụ cười tri âm
Tình yêu
khẽ gọi tiếng thầm
Xanh màu ước hẹn lòng ngầm trao tay
Chén vui
xin chọn phút này
Hỡi người tri kỷ nhớ hoài từ đây

07/10/02
 
 
Nguồn: Giao Mùa

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z