Chờ em
Vũ Ngọc Giao

 

ta chờ em
suốt một đời
nắng phai theo nắng
tình trôi theo tình
ta chờ em
rất lặng thinh
chỉ nghe
ngày tháng trở mình
than
van

một mai
hồn có võ vàng
nhớ nhau
nhớ cuộc chơi tàn nhẫn
xưa
 
 
Nguồn: thangtram

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z