Chén đắng
Thangtram

 
Chén đắng cay nào người đã uống
chiều nay ai tiễn và ai đi
cây cũng rùng mình bao lá rụng
nắng nhoà theo sắc áo u mê

Chiều nay cạn hết bao nhiêu rượu
cạn hết bao nhiêu cái đoạn trường
tung hê bao nỗi đời kiêu bạc
cháy hết lòng nhau cái chán chường

Vỗ vai nhau hát như tri kỷ
say tỉnh hề chi chí vá trời
thiên hạ ngó thành tên mạt hạng
cả cười soi kỹ đáy lòng, nguôi!

Rót hết chiều xưa vào đáy cốc
muôn trùng kỷ niệm đổ xô theo
người ngại nghiêng vai hồn sẽ ngã
bơ phờ lầm lũi bước chân xiêu

Chiều nay ta tiễn một ta thôi
vô tận ngoài kia nước cứ trôi
mỏi mắt nhìn lên mây trắng quá
cạn cả mười phương một góc trời

010501
 
 
Nguồn: Bài ca cuối ngày

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z