Chuyện ngắn của thơ
Đoàn Minh Hải

 
Có chàng uống cả hồ - trường
Say rồi thị hiện bốn phương tình sầu
Một phương tóc đã phai màu
Một phương em đã qua cầu năm xưa
Một phương sớm nắng chiều mưa
Còn một phương cuối chàng vừa hóa thân.
 
 
Nguồn: Trước sân nhà

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z