Uống rượu giữa đồng trăng
Phạm Hữu Quang ( 1952-2000 )

 
Đêm nay trăng sáng – trăng tròn quá
Như dĩa mồi ngon đặt góc trời
Bạn rót tràn ly đòi tiến tửu
Rượu vàng sóng sánh chảy qua môi

Rượu đây vốn thiệt là rượu gốc
Uống vô lửa cháy quanh chiếu ngồi
Bạn cứ tha hồ đi quậy...nước
Quậy nước nhiều khi tóm được mồi

Khô lươn, khô rắn, rồi khô lóc
Chỉ tiếc mâm đây thiếu dĩa xoài
Cớ chi bạn nhắc mùa khô chuột
Khô gì ta cũng phải cưa đôi

Ly cũng cưa chân. Vừa đánh trót
Bạn đã đòi thêm món cải trời
Rượu của người và rau của đất
Chỉ sợ vầng trăng héo giữa trời

Chỉ sợ giọng mùi không đũ̉ bắt
Rượu còn bên rượu mồi bên mồi
Bạn xỉn. Còn ta thì...đủ...quắc
Ở giữa vầng trăng cứ xin mời !
 
 
Nguồn: Văn Nghệ An Giang 2000

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z