Chút hương còn lại
Trần Kiêu Bạc

 
Chỉ còn thoảng chút hương bay,
Mình chưa cạn chén đã say nhau rồi!
Mai sau dong ruổi cuộc đời,
Chân mây thêm nhớ , cuối trời càng thương
Xa ngàn xa khuất dặm buồn
Gió theo cánh gió mang hương theo về
Cũng là hương của ngày xưa
Hương trong đáy mắt, hương đưa qua hồn
Hương bay xa vẫn hương nồng
Quẩn quanh áo lụa thủy chung tình người
Tay ôm góc nhỏ cuộc đời
Còn lưu luyến phút ngậm ngùi chia tay,
Thôi đành giữ chút hương bay!
Mai nầy cạn chén vẫn hoài nhớ nhau .
 
 
Nguồn: trankieubac@yahoo.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z