Có chiều xưa yêu anh
Khương Hà

 
Ta trở lại những chiều lang thang ngày tháng cũ
Ngang cánh đồng
Nghe gió hoang vu

Có chiều xưa qua đây ta rơi mất tên mình
Để mãi mãi chẳng còn thơ dại nữa
Anh nhớ gì không?
Màu hoa vông cháy lửa
Lửa cháy lồng ngực ta một thuở xuân thì

Có chiều xưa qua đây rơi mất nụ cười
Mắt cũng khô trước trời nổi gió
Ta gởi lời yêu đầu tiên xuống cỏ
Cỏ oằn mình mưa nắng phôi phai

Có chiều xưa qua đây rơi mất khúc chia tay
Rồi mãi mãi ta hóa thành dĩ vãng
Anh nhớ gì không
Hay chỉ riêng ta thầm lặng?

 
 
Nguồn: Bùi Thanh Tuấn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z