Cay mắt
Lê Nguyễn Mạnh Hà

 
Gió về hối hả qua vườn cũ
Sải bước đi qua tháng năm dài
Lưng còng bà tôi đang quét lá
Vườn chiều không khói mắt sao cay?

 
 
Nguồn: Bùi Thanh Tuấn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z