Cuộc đời
Phan Lê Anh Tuấn

 
Cuộc đời đó vẫn mở ra phía trước
Biết nói gì về viễn tượng mai sau
Khi con bướm chập chờn bên bờ nước
Đã quên đi hoài mộng ở giang đầu

Bàn tay vẫy giòng sông về vô tận
Tháng ngày xuôi ghềnh đá dựng thu phai
Trào bất tuyệt hồ nghe lời di hận
Dấu phong trần tịch chiếu khánh vân bay

Em vẫn biết những mây hồng đã hẹn
Với đêm dài về biển rộng mù sương
Nhưng em sẽ mãi tìm trong tố nguyệt
Màu thiên thu lưu ảnh giữa vô thường
 
 
Nguồn: eZine Văn Hoá Nghệ Thuật

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z