Chắp và Nối
Trang Thanh

 
Nối cội rễ
Chắp lá cành
Dâng cây

Nối nước mắt
Chắp sông buồn
Dâng biển

Nối thở dài
Chắp đêm thâu
Dâng mộng

Nối lòng đau
Chắp nụ cười
Dâng bạn

Ta còn cô đơn
Trói mình.

6/5/2004
 
 
Nguồn: evan.vnexpress.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z