Chia ly
Bùi Tuyết Nhung

 
Không nước mắt
Không tiếng nấc
Lặng im xa nhau
Lặng im đau

Một người không câm
Một người không điếc
Bỗng dưng lại tiếc
Một lời chia ly
Đoạn kết nên đặt dấu gì ?
 
 
Nguồn: danny

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z