Cuộc đời - Em - và Anh
Đình Huy

 
Cuộc đời - Em - và Anh

W. ơi,
Cuộc đời là bức tranh mosaic *
Tự hồng hoang
sinh ra từ muôn ngàn điều pha tạp.
Trắng, đen, nóng, lạnh
xấu, đẹp, sang, hèn
Buồn, vui, thương, giận...
cả lời dối gian.
Hợp thành phách điệu trần gian
Liêu trai cung bậc...
khúc đàn sông Tương.
...
Bức tranh siêu thực hữu hình
Mà anh
chỉ là vết mực
giữa rực rỡ trăm màu làm bí ẩn dáng hình em.

* tranh mosaic: tranh ghép, khảm


Thu - Đông: Giao mùa

Quê nhà
Đông về với dăm tiếng lá rơi,
Rét mướt lả lơi chút mặt trời.
Mướp hương lật lá*, bông vàng mượt
Nửa chừng thu trước chắc chưa vơi!

Xứ lạ
Đông về với dăm tiếng lá rơi,
Rét mướt lả lơi chút mặt trời.
Khách hỏi ngô đồng vàng cô quạnh**:
Quê nhà nắng có lạnh thế không?

* vì gió chướng, thường thổi vào tháng 10 và 11 ở Đồng bằng sông Cửu Long
** lấy ý từ bài thơ "Cây ngô đồng" của Lý Bạch
 
 
Nguồn: Đình Huy

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z