Cá Picasso
Tố Uyên

 
Anh lặn lội trong trí nhớ em
Cố hình dung ra anh
Nhưng hỡi ôi
Ký ức về anh trong em còn mong manh quá

Anh chợt méo đi trong kỷ niệm
Không tan biến
Nhưng hiện diện như những đường vẽ
Nguệch ngoạc, rối bời…
Và em nghĩ đến Picasso

Anh lượn lờ đâu đó trong bể nhớ
Khiến em nghĩ đến một loài cá
Hãnh diện mang cái tên Picasso
Mắt, mũi, môi... sắc màu
Tất cả đảo lộn
Anh ạ,
Sự đảo lộn nào cũng có chủ ý
Tạo hóa đã xoay vần
Những ký ức về anh
Để rồi em lại nhớ đến anh
Những hình ảnh chơi vơi chắp vá
Lẩn quẩn chưa chịu tan nhanh

Và em lại nghĩ đến loài cá Picasso
Bơi lượn đó đây, vô hình
Anh thật ác thay,
Vẫn cố gắng không chịu bước ra ngoài ký ức
Cứ vẫn bắt em phải vắt óc, mông lung
Bây giờ, đâu thực sự là anh?
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z