Cốc nước xẻ đôi
Thảo Nguyên

 
Xẻ đôi cốc nước cho Anh
Chiều nay quán vắng bỗng thành xa xưa ...
Đành rằng cay đắng có thừa
Làm sao kể được cho vừa giọt đau
Làm sao nữa quãng đời sau
Chòng chành thế, biết tìm đâu bến bờ
Cô đơn quá, hóa hững hờ
Mới hay cốc nước bây giờ đã hai
Xẻ đôi cay đắng cho ai
Hôm nay vui đấy - ngày mai có đầy ?
 
 
Nguồn:

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z