Dư âm
Lê Thị Bích Hương

 
Thuở bé, ngóng chuyến còi tàu mong những chuyến đi xa. Mười tám tuổi, chờ trông người yêu dấu theo tiếng còi tàu đưa tiễn. Lấy chồng xa năm 24 tuổi, tiếng còi tàu gợi niềm thương quê nhà, cha mẹ.

Thời gian qua mau, nhiều lúc chẳng nhờ nổi tuổi mình, đôi tai già nghễnh ngãng không còn nghe tiếng còi tàu. Nhưng trong lòng thi thoảng mơ hồ có tiếng u u dài đăng đẳng và buồn tha thiết của chuyến tàu kỷ niệm. Quê nhà nay chẳng còn ai để quay về. 
 
Nguồn: mvatoi.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z